Kennisgeving aanvraag Omgevingswet, Windgatseweg 11 te Rockanje

Aanvraag voor overig

Onderwerp Omgevingsdienst Haaglanden geeft namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland kennis van de ontvangst op 19 februari 2024 van een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Omgevingswet. De aanvraag betreft het slopen van een vervallen woning en vervolgens realiseren van nieuwbouw op de locatie met de aanwezigheid hierbij van de gewone dwergvleermuis. De locatie betreft Windgatseweg 11, 3235 NX te Rockanje. De aanvraag is ingediend voor een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, onder g, van de Omgevingswet. De aanvraag is geregistreerd met het zaaknummer 01098132. Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Rockanje. Bekijk alle Bekendmakingen Rockanje in Rockanje.

https://rockanjekrant.nl/bekendmakingen-rockanje/

Deel dit bericht:

Redactie Rockanjekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Rockanjekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Rockanje.

Gerelateerde berichten