Laadpaal W. de Waalstraat Rockanje

Aanvraag voor verkeersbesluit

I. door het plaatsen van de bord model E4 uit Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 voorzien van een onderbord met de tekst “opladen elektrische voertuigen”, en tevens voorzien van onderbord OB504 (schuine pijlen links/rechts wijzend), twee op het wegdek aangeduide parkeervakken aan de W de Waalstraat Rockanje (tegenover de Plus-markt) zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende inrichtingstekening in de bijlage; II. één parkeervak daadwerkelijk in te laten richten als oplaadplaats voor elektrische voertuigen, en tot de inrichting van het tweede parkeervak over te gaan op het moment dat de vraag ernaar hiertoe aanleiding geeft; III. de bebording te plaatsen in het midden van de twee vakken en witte markering in het parkeervak aan te brengen, op de locatie zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende inrichtingstekening met tekeningnummer 15254-2024; IV. de verkeersmaatregelen treden in werking nadat de betreffende verkeerstekens zijn geplaatst; V. dit besluit te publiceren.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Rockanje. Bekijk alle Bekendmakingen Rockanje in .

https://rockanjekrant.nl/bekendmakingen-rockanje/

Deel dit bericht:

Redactie Rockanjekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Rockanjekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Rockanje.

Gerelateerde berichten