Reguliere procedure - definitief besluit omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk vervangen van een aanbouw te Middelweg 56, 3235 NN Rockanje

Aanvraag voor bouwvergunning

Toestemming voor het gedeeltelijk vervangen van een aanbouw aan de Middelweg 56, 3235 NN Rockanje De gemeente Voorne aan Zee heeft een omgevingsvergunning verleend. De gemeente geeft hiermee toestemming voor het gedeeltelijk vervangen van een aanbouw aan de Middelweg 56, 3235 NN Rockanje. Waarom publiceert de gemeente dit bericht? Een omgevingsvergunning wordt bij de gemeente aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent. Bent u het niet eens met de vergunning? U kunt de gemeente laten weten dat u het niet eens bent met de vergunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt tot 6 weken na het verzenden van de vergunning bezwaar maken als de vergunning tegen uw belangen ingaat. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u bellen via het telefoonnummer 14 0181. Bezwaar maakt u door een bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Voorne aan Zee. Dit kan per post via Postbus 13, 3220 AA Hellevoetsluis of digitaal aan gemeente@voorneaanzee.nl. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschift is gebaseerd (motivering).r 14 0181. Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden? U kunt de rechtbank Rotterdam vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat de gemeente een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk of online via de website van de rechtbank. Voor meer informatie kunt u de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer (088) 362 6000. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Rockanje. Bekijk alle Bekendmakingen Rockanje in .

https://rockanjekrant.nl/bekendmakingen-rockanje/

Deel dit bericht:

Redactie Rockanjekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Rockanjekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Rockanje.

Gerelateerde berichten