Reguliere procedure - definitief besluit omgevingsvergunning voor het realiseren van 3 overdekte wasboxen aan de Middeldijk 8, 3235 XD Rockanje

Aanvraag voor bouwvergunning

Toestemming voor het realiseren van drie overdekte wasboxen aan de Middeldijk 8, 3235 XD in Rockanje De gemeente Voorne aan Zee heeft een omgevingsvergunning verleend. De gemeente geeft hiermee toestemming voor het realiseren van 3 overdekte wasboxen aan Middeldijk 8, 3235 XD Rockanje. Waarom publiceert de gemeente dit bericht? Een omgevingsvergunning wordt bij de gemeente aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent. Bent u het niet eens met de vergunning? U kunt de gemeente tot 30 januari 2024 laten weten dat u het niet eens bent met de vergunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de vergunning tegen uw belangen ingaat. Bezwaarclausule Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken en wel door het indienen van een bezwaarschrift bij het college vanburgemeester en wethouders van Voorne aan Zee (Oostzanddijk 26, 3221 AL Hellevoetsluis). Tevens kunnen belanghebbenden een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam). Een voorlopige voorziening kan worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. De verzoeker om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u in de brochure 'Bezwaaren beroep tegen een beslissing van de overheid'. Een exemplaar wordt u op verzoek kosteloos toegezonden

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Rockanje. Bekijk alle Bekendmakingen Rockanje in .

https://rockanjekrant.nl/bekendmakingen-rockanje/

Deel dit bericht:

Redactie Rockanjekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Rockanjekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Rockanje.

Gerelateerde berichten