Toestemming voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van oliebollen van 8 november tot en met 31 december 2024 op vrijdag en zaterdag aan Dorpsplein te Rockanje

Aanvraag voor overig

Bekendmaking verlening standplaatsvergunning Burgemeester en wethouders van Voorne aan Zee maken bekend dat de onderstaande standplaatsvergunning is verleend: Seizoensstandplaats voor de verkoop van oliebollen in de periode van 8 november tot en met 31 december 2024. De standplaats wordt in de periode 8 november tot en met 20 december 2024 ingenomen op vrijdag en zaterdag. Daarnaast wordt de standplaats ingenomen op 23, 24, 27, 28, 30 en 31 december 2024. De locatie betreft voor alle genoemde dagen het Dorpsplein Rockanje. Ingevolge het bepaalde in artikel 6:4 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit, binnen zes weken na de datum van publicatie van deze vergunning, een bezwaarschrift worden ingediend. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester en/of burgemeester en wethouders van Voorne aan Zee (Postbus 13 3220 AA Hellevoetsluis). Tegelijk met het bezwaarschrift kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam).

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Rockanje. Bekijk alle Bekendmakingen Rockanje in .

https://rockanjekrant.nl/bekendmakingen-rockanje/

Deel dit bericht:

Redactie Rockanjekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Rockanjekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Rockanje.

Gerelateerde berichten